hansoen.nl

Wie is...  

 

Han 2011Ik ben Han Soen. In 1980 begon ik als leraar basisonderwijs en leraar bewegingsonderwijs. In de praktijk van het onderwijs heb ik altijd gewerkt aan vernieuwing, zoals het steeds verder uitwerken en in praktijk brengen van (Dalton) onderwijs op maat, het ontwerpen van leermiddelen enz.

Al in een vroeg stadium begon ik met pionierswerk op gebied van automatisering in het onderwijs. Onderzoek naar, en ontwikkeling van, ICT en didactiek, ICT-ondersteund onderwijs en de plaats van ICT in het curriculum. Na de schoolleidersopleiding in 1998 heb ik enkele jaren als directeur van een basisschool gewerkt, met als speerpunten ontwikkeling van (Dalton) onderwijs en organisatie- ontwikkeling.

Eind 1999 heb ik de overstap gemaakt naar de (onderwijs) ICT. Het begeleiden van veranderings- projecten bij de invoering van computernetwerken in het (primair) onderwijs. Bij deze projecten ontdekte ik dat de C (communicatie) in ICT, een doorslaggevende factor is bij verandering. In 2003 ben ik me dan ook meer gaan toeleggen op communicatieve aspecten van verandering. Een certificering als geregistreerd trainer/coach communicatieve vaardigheden volgde. In de periode 2005/2007 ben ik ook als trainer/coach en activerend begeleider verbonden geweest aan het EBL AT Centre.

Echter het onderwijs en de ICT bleven 'trekken', en vanaf eind 2007 tot 2012 ben ik werkzaam geweest als onderwijskundig ICT-adviseur. Vele ICT-onderwerpen in relatie tot onderwijs kwamen in mijn pakket van werkzaamheden voor.

In januari 2009 heb ik mijn Masters degree gehaald. Het onderwerp van mijn thesis betrof een onderzoek naar de begeleidings- en veranderkundige processen bij een geplande onderwijsverandering. In concreto de invoering van digitale schoolborden. Een geplande, en ‘top down’ verandering, onderzocht op een ‘gemiddelde’ basisschool: OBS Het Startblok in Achterveld.

Sinds september 2012 ben ik werkzaam bij IVIO@School. Het bedrijf zet zich in om onderwijs voor iedere jongere mogelijk te maken, zelfs als deze jongere niet in staat is om fysiek de school te bezoeken. Naast mijn werk ontwikkel ik ook lespakketten, waarvan InformaticaWjs een voorbeeld is. Leerlingen kunnen met behulp van dit pakket hun basis-computervaardigheden ontwikkelen.

 

Han.